Groen bezig!

Growfun neemt actief deel aan de circulaire economie. Een goed voorbeeld hiervan is onze bio-pot. Onze collectie bio-degradable potten produceren wij met biologisch afbreekbaar plastic granulaat van Rodenburg Biopolymers, winnaar van de Global Bioplastic Award. Biobased plastic voorkomt het gebruik van fossiele bronnen door zetmeel te gebruiken uit het afvalwater van de aardappelverwerkende industrie. Wij kiezen voor de samenwerking met Rodenburg Biopolymers omdat zij een expert zijn in dat specifieke ontwikkelingsgebied. Met hun know how zijn zij in staat om samen met Growfun tot een specifiek en kwalitatief hoogwaardig product te komen. Met onze R&D en de Universiteit van Wageningen onderzoeken wij nieuwe technologieën en hoe deze toegepast kunnen worden op thema’s zoals de circulaire economie. Innovatie speelt zowel op het gebied van design als techniek bij Growfun een grote rol. Alleen zo kunnen wij nu en in de toekomst onze klanten deskundig en professioneel van dienst zijn.

Sylvestercross

Growfun zet zicht graag in voor mensen die net als wij van groen genieten. Daarom is Growfun sinds jaar en dag sponsor en medeorganisator van de Sylvestercross.

Een cross door de prachtige duinen en bossen van Soest, waar iedereen op zijn eigen niveau aan kan deelnemen.

http://www.sylvestercross.nl

Holland4ALS

Holland4ALS is een sportevenement van Stichting Zoalsjan. In teamverband wordt er lopend, zwemmend, fietsend en kanoënd een 330 kilometer lang parcours afgelegd.

Het doel is om zoveel mogelijk fondsen te realiseren ten behoeve van Stichting Zoalsjan. Deze stichting verstrekt hulpmiddelen aan ALS patiënten om hen te helpen op een comfortabele wijze thuis het leven zoveel mogelijk dragelijk te houden.

Growfun zet zicht in voor Holland4 ALS. In een team met mede Soesters neemt Growfun deel aan het sportevenement waarin Growfun naast sponsoring ook organisatorische taken op zicht neemt

http://www.holland4als.zoalsjan.nl

Verantwoord produceren

Growfun is member of Sedex.