Inleiding

Grow Fun BV neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerken van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen door ons een mail te sturen (info@growfun.nl) of te bellen naar 015-2574405

 

Wie is Grow Fun BV?

Grow Fun BV is de besloten vennootschap Grow Fun B.V., Postbus 555, 3760 AN te Soest. Grow Fun B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61081175.

 

Hoe gebruikt Grow Fun BV jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Grow Fun BV  jouw (persoons)gegevens verwerkt. Daarbij geven we aan welke gegevens voor welk specifiek doel worden gebruikt en wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken.

 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde                                          : Facturatie, levering en informatieverstrekking.

Gegevens                                           : NAW-gegevens, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, KVK- nummer en BTW- nummer.

Grondslag                                          : Gerechtvaardigd belang

 

Marketing

Doeleinde                                          : Direct marketing, verzenden van mailchimp

Gegevens                                           : Naam bedrijf, naam verantwoordelijk personeel, Interesse in een product, bestelgeschiedenis, post- en mailadres, telefoonnummer

Grondslag                                          : Gerechtvaardigd belang

 

Grow Fun BV heeft gegevens van jou in haar bestand omdat jij deze gegevens aan ons verstrekt hebt of deze openbaar te vinden zijn.

 

Deelt Grow Fun BV jouw gegevens?

Grow Fun BV verstrekt (persoons)gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Grow Fun BV maakt geen gebruik van cookies op de website.

 

Hoe lang bewaart Grow Fun BV jouw gegevens?

Grow Fun BV bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw (persoons)gegevens worden verzameld.

 

Hoe beveiligt Grow Fun BV jouw gegevens?

Grow Fun B.V. neemt de bescherming van jouw (persoons)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,  verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw (persoons)gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@growfun.nl.

 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als je je (persoons)gegevens wilt zien die bij Grow Fun BV over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

 

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de (persoons)gegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek kun je een verzoek hiertoe doen bij Grow Fun BV. Je kunt verzoeken dat Growfun je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijderd of afschermt.

 

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Grow Fun BV de verwerking van je (persoons)gegevens te beperken.

 

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het “gerechtvaardigd belang” van Grow Fun BV of een derde plaats vindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

 

 

Grow Fun BV behoud zich het recht voor om het privacy statement te allen tijde te wijzigen.